Gorzów Wielkopolski

Znaczne odległości pomiędzy pięcioma peronami w Gorzowie Wielkopolskim nie stanowiły problemu dla zrealizowania w pełni synchronicznego systemu nagłośnienia wraz z aktywnym dostosowaniem głośności zależnym od hałasu.