Projekty unijne

1. Opracowanie innowacyjnego produktu ISSA

 

Platan - projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Platan sp. z o.o. sp.k. na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

„Opracowanie przez przedsiębiorstwo PLATAN innowacyjnego produktu ISSA – Inteligentnego Synchronicznego Systemu Audio o architekturze rozproszonej, pracującego w środowisku sieci informatycznych IP”.

Celem projektu jest opracowanie nowego systemu publicznego powiadamiania głosowego, który wyeliminuje problemy występujące w dotychczasowych rozwiązaniach tego typu, takie jak podatność systemu na usterki i utratę komunikacji oraz brak dostosowania wygłaszanych komunikatów do aktualnie panujących warunków akustycznych.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wdrożenie do produkcji i sprzedaży w ramach własnej działalności firmy Platan nowej linii produktowej urządzeń nagłośnienia powstałych na bazie uzyskanych wyników projektu.

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0217/17

Wartość projektu: 1 488 752,52 zł

Wartość dofinansowania projektu: 928 565,68 zł

Termin realizacji projektu: 01.07.2017-30.09.2018

 

2. Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Platan Sp. z o.o.

 

Platan - projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

 

Firma Platan Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” Etap II współfinansowego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę dofinansowania na realizację Projektu polegającego na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu pt. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Platan Sp. z o.o.”. Celem projektu jest współfinansowanie wejścia Platana na rynki zagraniczne oraz promocji marki i wyrobów Platana za granicą. Ostatecznym jego celem jest nawiązanie współpracy z odbiorcami zagranicznymi i dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej.

NAZWA PROJEKTU: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Platan Sp. z o.o.

Termin realizacji projektu: 01.04.2011 – 31.03.2013