Zaprojektowane i dostarczane przez PLATAN elementy megafonowej sieci rozgłoszeniowej przeznaczone są do instalowania w ramach Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CSDIP) i mają na celu zapewnienie efektywnego ekonomicznie sposobu prezentacji dynamicznej informacji o wykonaniu rozkładu ja

 

zdy pociągów na stacjach i przystankach osobowych o mniejszym natężeniu ruchu pasażerskiego.

Celem stworzenia Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest zapewnienie podróżnym pełnej, zautomatyzowanej informacji pasażerskiej, wzbogaconej o takie elementy, jak: informacje o opóźnieniach, zmianach toru lub peronu, odwołaniach lub zmianach tras pociągów. Informacja taka będzie dostępna nawet na niewielkich stacjach, bez stałej obsługi.

Korzyści wdrożenia CSDIP

Wdrożenie Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej bezpośrednio i znacząco przyczyni się do:

  • zwiększenia ogólnej sprawności eksploatacyjnej systemów informacji pasażerskiej;
  • wyeliminowania wykorzystywanych obecnie, awaryjnych, będących w złym stanie technicznym urządzeń informacji pasażerskiej;
  • zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych;
  • przygotowania na sytuacje związane z zagrożeniem wybuchu lub pożarowym, szybkiej i zorganizowanej ewakuacji ludności w sytuacjach zagrożenia;
  • zapobiegania i/lub reagowania na różnorodne akty terrorystyczne, takie jak zamachy bombowe, akty sabotażu i itp.

Rola megafonowej sieci rozgłoszeniowej w CSDIP

Megafonowa sieć rozgłoszeniowa służy do przekazywania informacji związanych z ruchem pociągów oraz bezpieczeństwem klientów kolei, pracowników oraz osób postronnych przebywających w obrębie dworców, stacji i przystanków kolejowych.

Megafonowe sieci rozgłoszeniowe stanowią integralną część Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej PKP PLK S.A. System zbudowany jest w oparciu architekturę centralną z dwoma lokalizacjami serwerów aplikacji. Komunikaty głosowe są generowane automatycznie przez system CSDIP zgodnie z ustalonymi schematami zapowiedzi lub tworzone na żądanie przez operatora z wykorzystaniem bibliotek syntezatora mowy Text to Speech.

Zsyntezowane komunikaty w postaci binarnej są przesyłane strumieniowo do dekoderów audio IP (zwanych przetwornikami DAD). Zadaniem przetwornika DAD jest dekodowanie i konwersja strumienia audio do postaci analogowej oraz przekazanie go do wzmacniacza audio systemu 100V, skąd wzmocniony sygnał jest przesłany za pomocą okablowania megafonowej sieci rozgłoszeniowej do głośników rozmieszczonych w obszarach wygłaszania komunikatów.

Megafonowa sieć rozgłoszeniowa Platan

Elementy sieci megafonowej zaprojektowane i dostarczane przez PLATAN są najwyższej jakości, trwałości i niezawodności. Dekoder audio PLA-NET (przetwornik DAD) wykorzystuje rozwijany przez deweloperów PLATANA protokół komunikacji z systemem CSDIP.

Wzmacniacze mocy serii PLA zawierają szereg unikatowych rozwiązań wpływających na poprawę kluczowych parametrów pracy, takich jak:

  • odstęp sygnału od szumu,
  • niskie zniekształcenia harmoniczne i intermodulacyjne,
  • szerokość pasm,
  • gwarantowana moc.

Zaimplementowany cyfrowy procesor głośnikowy optymalizuje pracę wyselekcjonowanych wysokiej jakości głośników wewnętrznych PLA-122 i zewnętrznych PLA-50HD, aby zagwarantować maksymalną zrozumiałość nadawanych komunikatów. Konstrukcja głośników została dobrana w taki sposób, aby nawet przy najmniej sprzyjających warunkach można było uzyskać satysfakcjonujący poziom współczynnika zrozumiałości mowy RASTI lub STIPA wymagany stosownymi przepisami.

Dzięki interfejsom ETHERNET możliwe jest zdalne dokonywanie ustawień oraz monitorowaniepracy elementów systemu sieci megafonowej przy użyciu dostarczanych przez PLATAN aplikacji.