DXT 3000 – Dźwiękowy system ostrzegawczy

DXT 3000 to zintegrowany Dźwiękowy System Ostrzegawczy przeznaczony do nadawania komunikatów alarmowych, przywołania i odtwarzania muzyki w tle, w obiektach małej i średniej wielkości. Obsługuje do 6 stref.

DXT 3000 może być stosowany również jako system Public Address w dużych obiektach. Dzięki połączeniu 8 jednostek (1 x Master + 7 x Slave) obsługuje nawet 48 stref.

DXT 3000 jest kompletnym, zamkniętym w jednej obudowie systemem. Nie wymaga kompletacji i czasochłonnej konfiguracji. Jest gotowy do użytku zaraz po podłączeniu do sieci. Gwarantowany czas uruchomienia systemu wraz z montażem – nie więcej niż 2 godziny.

W skład systemu DXT 3000 wchodzą następujące elementy:

DXT 3000 jest zgodny z normami PN-EN 54-16 oraz PN-EN 54-4 i posiada certyfikat europejski CPR. Uzyskał również świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej: